Mayoosi Main Nuqsan Hai (27-07-2020)
Duration:00:04:37

    
Hadees e Pak Ki Ahmiyat (12-05-2020)
Duration:00:00:59

    
Gosha Nasheeni (10-05-2020)
Duration:00:02:14