Zalzaley Kay Asbaab Kiya Hain?
Duration:00:00:53

    
Sood Wali Kameti
Duration:00:04:42

    
Yeh Ap Ka Hi Ghar Hai Kehna Kaisa?
Duration:00:01:01

    
Billi Aur Jinnat
Duration:00:00:34

    
Narmi Ikhtiyar Karein
Duration:00:09:03

    
Kiya Syed Ko Zakat Desakte Hain?
Duration:00:07:07