Book Description

రూహాని, ఇలాజ్, దుఆ, జిక్ర్ , విర్డ్, పరేశానియా, రిజ్క్, నుస్ఖే, తెలుగు, తిబ్బి ఇలాజ్, బీమారియ, దావతె ఇస్లామి, అత్తార్, ఇల్యాస్ ఖాదిరి